Användarvillkor

Du måste läsa och godkänna följande villkor innan du registrerar dig för att bli medlem på denna webbplats:

Du måste vara minst 18 år för att registrera dig och använda tjänsterna på denna webbplats. Tillträde till eller användning av denna webbplats eller dess innehåll av någon person under 18 år är strängt förbjudet.

Genom att registrera dig blir du medlem i tjänsten och accepterar att vara bunden till villkoren i detta avtal så länge du fortsätter att vara medlem. Om du inte godkänner villkoren, vänligen registrera dig inte på www.businesspartners.se.

Webbplatsen www.businesspartners.se förbehåller sig rätten att när som helst:

 • Ändra villkoren i detta avtal.
 • Ändra webbplatsen, inklusive att eliminera eller avbryta innehåll eller funktion på webbplatsen.
 • Ändra eventuella avgifter för att använda webbplatsen.


Viktig Säkerhetsinformation:

Webbplatsen www.businesspartners.se är INTE på teknisk eller yrkesmässigt sätt en "matchmaking" -tjänst som tar en aktiv roll i att rekommendera eller matcha dig med andra medlemmar. Businesspartners.se kontrollerar inte medlemmar för äkthet eller gör bakgrundskontroller av något slag. Webbplatsen www.businesspartners.se är en online-medlemsbaserad community som tillhandahåller grundläggande sociala medier som tillåter medlemmar att komma i kontakt och interagera med varandra genom att skapa, dela eller utbyta information, idéer och foton. All kontakt mellan dig och andra medlemmar är enbart beroende av dig och vi garanterar inte integritet eller rimlighet för medlemmar eller förbindelser mellan medlemmar.


Registrering:

För att bli medlem måste du registrera och samtycka till att tillhandahålla exakt, aktuell och fullständig information om dig själv som påpekas av vårt registreringsformulär och att behålla och uppdatera din information för att hålla den korrekt, aktuell och fullständig. Du bekräftar att vi är beroende av att dina registreringsuppgifter är korrekta, aktuella och fullständiga och du godkänner att om dina registreringsuppgifter är felaktiga, inte aktuella eller ofullständiga i något avseende, förbehåller vi oss rätten att begränsa eller upphäva din åtkomst till webbplatsens tjänster, helt eller delvis.

Som en del av registreringsprocessen kommer du att bli ombedd att välja ett användarnamn, lösenord och medlems-ID. Vi kan vägra att bevilja något användarnamn eller medlemsidentitet som efterliknar någon annan, är eller kan vara olaglig, är eller kan vara skyddat av varumärkes eller annan proprietär rättighet, är vulgär eller annars stötande eller kan orsaka förvirring, vilket vi bestämmer på vårt eget gottfinnande. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt användarnamn och lösenord och för alla aktiviteter som utförs på ditt konto. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert måste du omedelbart ändra ditt lösenord genom att uppdatera din kontoinformation, tillgänglig på sidan "Mina Inställningar" efter att du loggat in, och omedelbart meddela oss.

Ditt medlemskap i tjänsten är endast för din personliga användning. Du får inte tillåta andra att använda ditt medlemskap och du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person eller entitet.


Avslutningar och återbetalningar:

Du kan när som helst säga upp ditt konto och/eller medlemskap genom att skicka ett meddelande via e-post eller via vårt kontaktformulär. Om du betalat för ett premium-medlemskapsabonnemang har du inte rätt till återbetalning, helt eller delvis. Vi återbetalar inte någon outnyttjad del av en prenumeration.

Om du bryter mot några av villkoren i detta avtal, förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande, begränsa, avbryta eller häva åtkomsten till ditt konto, antingen tillfälligt eller permanent, genom att ta bort ditt konto och inga återbetalningar, helt eller delvis, kommer att beviljas eller utfärdas.


Övergivna konton:

Vi förbehåller oss rätten att anse VILKET KONTO SOM HELST som inte har nåts på mer än ett år som "övergiven" och efter eget gottfinnande kan det tas bort permanent från vårt system utan föregående meddelande.


Medlemskapsregler och online-uppförande:

Som medlem, håller du med om att:

 • Du är ensam ansvarig för innehållet eller informationen du skickar, publicerar eller visar på webbplatsen eller överför till andra medlemmar.
 • Du kommer inte posta på sajten eller vidarebefordra till andra medlemmar eller anställda några bilder eller textkopior som är ärekränkande, felaktiga, missbrukande, obscena, offensiva, sexuellt orienterade, hotande, trakasserande, rasistiska, innehåller religiös propaganda eller olagligt material eller annat material som kränker andras rättigheter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter och rättigheter för integritet och publicitet). Vänligen meddela oss om du anser att vilket som helst material som finns på denna webbplats strider mot dessa regler.
 • När du debatterar håller du med om att uttrycka dina åsikter om en persons idéer, men inte om dem personligen. Du kommer inte att göra några nedsättande, oförskämda eller negativa personliga kommentarer om andras utseende, ålder, livsstilsval, funktionshinder, kön, etnicitet, sexuell läggning, intelligens, utbildning eller andra personliga egenskaper.
 • Du kommer inte att inkludera några telefonnummer, gatuadresser, efternamn, webbadresser, e-postadresser, offensiva anatomiska eller sexuella referenser, eller någon konfidentiell information från någon tredje person i din profil. Du kommer inte att posta några fotografier eller andra bilder som innehåller nakenhet eller sådan personlig information. Businesspartners.se förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avvisa eller ändra någon profil eller ett foto eller en bild som inte överensstämmer med dessa förbud.
 • Du kommer inte att efterlikna någon annan person eller entitet.
 • Du kommer inte att "stalka" eller på annat sätt trakassera någon annan medlem eller person.
 • Du kommer inte att uppmana andra medlemmar att köpa eller sälja produkter eller tjänster via vår webbplats.
 • Du kommer inte heller att använda bloggarna för att marknadsföra varor eller tjänster.
 • Du kommer inte att skicka några kedjebrev eller skräppost till andra medlemmar.
 • Du kommer inte att uttrycka eller antyda att några uttalanden du gör godkänns av oss utan vårt specifika skriftliga samtycke.
 • Du får inte använda eller samla in personuppgifter om andra medlemmar oavsett syfte, kommersiellt eller annat, utan deras samtycke.
 • Du kommer inte att lägga in, distribuera eller reproducera något upphovsrättsskyddat material, varumärken eller annan proprietär information utan upphovsrättsägarens samtycke.

 • Du kommer inte att skicka in, e-posta eller på annat sätt överföra material som innehåller virus eller någon annan datorkod, filer eller program som är avsedda att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller maskinvara eller telekommunikationsutrustning.

 • Du kommer inte att förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till vilken som helst information som skickas via tjänsten.

 • Du är ensam ansvarig för dina relationer med andra medlemmar. Businesspartners.se förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet att övervaka tvister mellan medlemmarna.


Online Innehåll:

Åsikter, råd, uttalanden, erbjudanden eller annan information eller innehåll som görs tillgängliga via tjänsten tillhör deras respektive medlem-författare och inte www.businesspartners.se, och bör inte nödvändigtvis åberopas. Businesspartners.se garanterar inte noggrannhet, fullständighet eller användbarhet av information om tjänsten och inte heller antar eller godkänner eller ansvarar för noggrannheten eller tillförlitligheten av någon åsikt, råd eller uttalande. Under inga omständigheter kommer businesspartners.se att ansvara för förlust eller skada som orsakas av vem som helst beroende av information eller annat innehåll som publiceras på webbplatsen eller överförs till medlemmarna.

Businesspartners.se kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser på internet. Vi varken kontrollerar eller stöder innehållet eller tjänsterna som tillhandahålls av andra webbplatser. Du bekräftar och godkänner att vi inte ska hållas ansvariga för lagligheten eller noggrannheten i innehåll, reklam, produkter, tjänster eller information som tillhandahålls, eller för förluster eller skador som orsakats eller påstås ha orsakats av användning eller tillförlit till andra webbplatser.

Det är möjligt att andra medlemmar eller användare (inklusive obehöriga användare eller "hackare") kan skicka eller överföra offensiva eller obscenta material till tjänsten och att du kan bli ofrivilligt utsatt för sådant offensivt och obscent material. Det kan också vara möjligt för andra att få personlig information om dig på grund av din användning av tjänsten och att mottagaren får använda sådan information för att trakassera eller skada dig. Businesspartners.se är inte ansvarig för användningen av personlig information som du kan välja att avslöja på tjänsten. Var god och välj noggrant vilken typ av information du lägger ut på webbplatsen eller släpper ut till andra.

Du förstår och håller med om att genom att lägga ut en profil på webben eller på vår webbplats, anses all information som du inkluderar eller gör tillgänglig i din profil som offentlig information. Vår avsikt är att göra den tillgänglig endast för medlemmar och besökare på vår webbplats och inte medvetet använda din profilinformation för kampanjändamål, eller använda RSS- eller SEO-tekniker för att mata din profilinformation till tredje parts webbplatser.


Skadelidande orsakat av medlem:

Du godkänner att ersätta, försvara och hålla www.businesspartners.se oskadd från och mot alla krav, skador, förluster, skulder, kostnader (inklusive advokatavgifter) eller andra utgifter som uppkommer direkt eller indirekt utifrån eller från:

 • Eventuella påståenden att material som du skickar till oss eller överför till webbplatsen kränker eller på annat sätt bryter mot upphovsrätten, varumärket, affärshemligheterna eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter tillhörande tredje part; och/eller

 • Din verksamhet i samband med webbplatsen.
 • Eventuella skador som kan uppstå på din dator eller system som härrör från (frivilligt eller ofrivilligt) nedladdning av data eller programvara som kan publiceras på denna webbplats, vilket kan innehålla virus, spionprogram eller adware av något slag. Om du misstänker att en URL-länk eller data som är publicerad på den här webbplatsen kan innehålla sådan skadlig data, vänligen kontakta oss.
 • Ditt brott mot detta avtal.


Friskrivning och ansvarsbegränsning:

Businesspartners.se tillhandahåller tjänsten på en "as-is" basis och ger inga garantier av något slag - uttryckta, underförstådda eller lagstadgade. Businesspartners.se garanterar inte att din användning av tjänsten eller webbplatsen är säker, oavbruten, alltid tillgänglig eller felfri, eller kommer att uppfylla dina krav eller att eventuella brister i tjänsten eller webbplatsen inte kommer att förekomma. Businesspartners.se ansvarar inte för din oförmåga att ansluta till eller använda vår webbplats eller tjänster på grund av dåliga Internet-anslutningstjänster eller din användning av en dator som är otillräcklig eller inte innehåller aktuell programvara, hårdvara eller andra tillbehör.

Dessutom avstår www.businesspartners.se allt ansvar, oavsett handlingsform, för handlingar eller försummelser från andra medlemmar eller användare av tjänsten (inklusive obehöriga användare eller "hackare").